AUTOSERVICE


Alle mekaniske størrelser slides og skal på et eller andet tidspunkt gennemgås og serviceres ...

Reparation

Deciderede fejl forekommer og driftstop betyder tabte muligheder - jeg prioriterer dette ...

Diagnosticering

Det kræver mange og specielle instrumenter at diagnostisere. Ved hjælp af erfaring og analyse, finder jeg løsningen og forslår dig hvad der skal gøres ...

Tilgængelighed

Vi skal tale sammen inden jeg påtager mig opgaven. Akutte opgaver kan ikke løses umiddelbart, men skal jo aftales. Jeg træffes mere end 50 timer per uge.

Regningen

Det koster jo. Materialer og tid skal du betale for. Du får en regning med hjem, som du bør gemme i tilfælde af fejl og mangler.

Betaling

Kontant.
Kredit gives ikke, da dette medfører betydelige administrative byrder.
Jeg modtager også dankort.

KAJ ANDERSEN • Kratbjerg 301 • Fredensborg • CVR: 16309176


Mit Værksted

Mit navn er Kaj Andersen og jeg har været mekaniker siden 1970'erne.
Siden 1992 har jeg haft mit eget værksted.
Som du sikkert ved, er autoservice et frit erhverv og jeg udfører sevice uanset fabrikat.
Så tøv ikke, men ring på:

48 48 32 03